EXPEDITION ARCADA I LA GRAVE

 

FAKTA

Vad: Klättra en 300 meter vertikal bergvägg

Var: La Grave, Frankrike

När: 7-15 maj 2015

Höjd: 300m

Tid: 

Utrustning: 

OM ÄVENTYRET

Klättra en 300 meter hög, helt vertikal bergvägg tillsammans med äventyraren Pata Degerman och
45 studenter från Arcada University i Finland. 

Läs mer om expedition Arcada på deras hemsida: http://www.expeditionarcada.fi/

BILDER FRÅN EXPEDITION ARCADA I LA GRAVE